Protected page -- Enter password

Овој прашалник е наменет за оние компании кои имаа реализирано експертска мисија, а со цел да се добие оценка на ефектите од реализација на самата мисија. Ве молиме пишете ja корисничката лозинка која ја добивте на вашата електонска пошта.