Аплицирање до странската организација од страна на домашната компанија

Врз основа на резултатите од спроведената посета, како и врз основа на природата на потребата/проблемот со кој се соочува домашната компанија, владините претставници ги доставуваат контакт податоците од домашната компанија до странските организации. Од странските организации, домашните компании добиваат пристап до нивниот интернет портал каде домашните компании ги пополнуваат бараните податоци на англиски јазик, а со цел странската организација што полесно да утврди кој е најсоодветниот експерт за домашната компанија.